Kontakt

Lagring av personuppgifter/ KalmarVets hantering av GDPR:

KalmarVet hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) och svensk lagstiftning. Till personuppgifter räknas namn, personnummer/födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer, försäkringsnummer samt annan information relevant för verksamheten.

KalmarVet sparar och hanterar personuppgifter för journalföring, receptförskrivning, direktreglering, fakturering samt även eventuellt påminnelse om bokade tider och vaccinationer.

Enligt lag 2009:302 (SVF 2016:148) krävs journalföring för samtliga förrättningar, samt att dessa journaler sparas i minst 5 år. Enligt Lag 2010:1514 krävs lagring av bokföringsuppgifter i minst 7 år. Vid registrering i vårt journalsystem ger du automatiskt samtycke till lagring av dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter.

Vi kan komma att lämna ut uppgifterna till försäkringsbolag och andra kliniker vid ex remittering.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta KalmarVet.