Hur går ett besök till

Vi börjar alltid gå igenom vad som föranlett besöket. Ditt djur kan då i lugn och ro nosa på mig och hälsa när den själv vill.  När ni är redo kommer jag att undersöka ditt djur antingen på bordet eller på golvet. Detta är något som görs vid varje tillfälle för att få uppfattning om aktuellt hälsostatus.

Utifrån vad som framkommit av vårt inledande samtal och undersökningen av ditt djur så bestämmer vi hur vi ska gå vidare. Du kommer själv att godkänna de eventuella behandlingar och blodprover som utförs. Det är viktigt för mig att du förstår vad jag gör och varför jag gör det. Tar vi blodprover eller ger mediciner kommer du själv få hjälpa till att hålla ditt djur, jag kommer att instruera dig.

Har du en rädd eller arg hund eller katt, så är jag mycket tacksam för att du säger till om detta i förväg, dvs redan på telefon/via mail. Då kan jag avsätta tillräcklig tid och ta med lämpliga hjälpmedel som t.ex. lugnande medel.

Tänk på att hunden bör vara välrastad innan så är den lugnare.

Det får gärna ha gått 4-6 timmar sen hunden/katten fick mat.

Om vi ska ge djuret något lugnande bör det inte finnas någon mat i magen, dessutom påverkas vissa blodprov.

Set till att din katt är inomhus om det är både ute- och innekatt.

Ha djurets pass/vaccinationskort redo om det ska vaccineras vid besöket.

Ha eventuellt med papper från försäkringsbolaget.

Jag ringer ofta upp inför besöket för att säkerställa att allt är i sin ordning och att de symtom hos ditt djur som du söker för lämpar sig att undersöka vid ett hembesök.

Att ta farväl

När djuret når hög ålder, drabbas av allvarlig eller obotlig sjukdom kan det vara dags att låta djuret få somna in. Oavsett anledning är det ett tungt och ofta svårt beslut. Jag hjälper dig gärna med att fatta ditt svåra beslut om det känns för tungt.

När ditt djur ska få lov att somna in vill jag försöka göra det så värdigt som möjligt för djuret och för familjen. Jag anpassar mig till hur du helst vill ha det, du känner ditt djur bäst. Kanske vara i din famn? Kanske på sin favorit filt? Eller ute i trädgården? Allt enligt era önskemål, så att det som trots allt är svårt ändå får bli något fint och värdigt.

Förberedelser inför avlivning

Inför avlivning behöver vissa enklare formaliteter utföras. Vi ordnar alla administrativa detaljer inklusive betalning i början av besöket, så att vi kan koncentrera oss på djuret efteråt.

Om du som djurägare av någon anledning inte kan eller vill närvara vid avlivningen är det viktigt att du fyller i en Fullmakt och begäran om avlivning. Den person (över 18 år) som tar emot vid besöket ska vara den person du gett fullmakt att vara med vid avlivningen av ditt djur. Meddela oss i samband med bokningen så mejlar vi en fullmakt till dig att skriva ut.

Så här går det till

Du väljer ut en plats där ditt djur skall få somna in och hur du vill ha det runt omkring. Värt att veta är att underlaget bör vara tålig och tvättbart då visst läckage (urin/avföring) kan förekomma.

Jag börjar med att ge djuret lite lugnande. En stund senare ger jag en överdos med narkosmedel som gör att djuret stilla somnar in. Ofta är de så trötta av det lugnande läkemedlet att de inte märker det. Kort efter att djuret somnat slutar hjärtat slå och sedan upphör andningen. Proceduren tar kort tid och är inte förknippat med smärta.

Om blodkärlen är mycket sköra och brister eller beroende på hundens/kattens  sjukdomar sedan tidigare kan det hända att vi ger sövningsmedel på annat sätt. Avlivningen får ta den tid den behöver.

Jag kontrollerar noga att djuret är dött, genom att lyssna på hjärtat och undersöka pupiller mm. Därefter hjälps vi åt att lägga djuret tillrätta för antingen transport för kremering eller för hembegravning.

Kremering

Om du önskar få ditt djur kremerat så hjälper jag självklart till med det. Vi samarbetar med Flattinge smådjurskremering för kremeringstjänster.

Du kan välja allmän kremering, ditt djur kremeras med andra djur och askan blir utspridd i en Minneslund vid Flattinge smådjurskremering

Vid separat kremering kremeras ditt djur enskilt och du får tillbaka askan i en träurna. På urnan sitter en namnskylt med djurets namn.

Det finns även möjlighet att välja en speciell urna eller asksmycke gjort av ditt djurs aska om så önskas. Mer information om detta hittar du på hemsidan Flattinge smadjurskremering.